Sdružení Doležal a Malý

Komplexní péče o dřeviny | Arboristika | Kácení | Ořezy

since 1998


O nás

Jsme firma zabývající se komplexní péčí o dřeviny, počínaje výsadbou vzrostlých stromů přes jejich ošetřování až po rizikové kácení stromů ve ztížených podmínkách. Naším hlavním předmětem činnosti je obor, který se nazývá arboristika.

Nabízíme provedení odborných řezů všech typů – řez redukční, zdravotní, bezpečnostní, výchovný. Dále provádíme odbornou instalaci bezpečnostních vazeb, konzervace a zastřešení dutin. Samozřejmostí je komplexní návrh ošetření včetně cenového rozpočtu zcela zdarma. Naši práci využívají především městské a obecní úřady pro řešení údržby stromů v parcích, uličních stromořadí, hřbitovech apod. Dále spolupracujeme s památkovým ústavem, agenturou ochrany přírody a krajiny.

V neposlední řadě pak našich služeb využívá soukromý sektor. Veškeré práce provádíme při využití stromolezecké techniky, která je nejšetrnějším způsobem k ošetření stromů jako živého organismu a zároveň nejekonomičtější co se týká ceny. Jen ve výjimečných případech, tam kde je to vyžadováno využíváme montážní plošinu či jeřáb.

Na trhu služeb v arboristice působíme nepřetržitě již od roku 1998 pod názvem TOPARBO, od roku 2002 jako Sdružení podnikatelů Doležal a Malý.

Strom