Sdružení Doležal a Malý

Komplexní péče o dřeviny | Arboristika | Kácení | Ořezy

since 1998


Aktuality

Aktuality

Nové webové stránky

Od konce března 2021 jsou stránky aktualizované.

Aktuality v zákonech

Platí od 1. 11. 2014:

Novela byla provedena vyhláškou č. 222/2014 Sb.

Hlavní změnou oproti dosavadnímu stavu je úprava kácení v zahradách, kdy nově platí režim kácení bez povolení pouze pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Z vyhlášky tak zmizela problémová speciální definice pro zahradu, kácení bez povolení se zúžilo pouze na ovocné dřeviny, ty však bude možné kácet bez povolení např. i u rekreačních objektů, pokud jsou v zastavěném území. V návaznosti na novelu vyhlášky se připravuje aktualizace Metodického doporučení MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 189/2013 Sb., které vyšlo ve Věstníku MŽP 2013/8. V něm by nově měl být uveden např. seznam ovocných dřevin.

Více info na stránkách MŽP.