SDRUŽENÍ DOLEŽAL a MALÝ
Služby
http://www.orezy-kaceni.cz/tips.html

© 2014 SDRUŽENÍ DOLEŽAL a MALÝ
 

Naše služby

komplexní péče o dřeviny

- ořez stromů - veškeré kategorie řezu v celém objemu koruny, řez průchozích a průjezdních profilů v blízkosti komunikací

- instalace statického zajištění korun systémy ARCO a COBRA

- konzervační ošetření dutin, zastřešení proti vtékání srážkové vody

- příprava stromů na staveništi (bandáže kmenů, speciální řez apod.)

- ošetření mechanických poranění kmene a větví

- ošetření mechanických poškození kořenů (ve výkopech)

- instalace bariér proti prorůstání kořenů

kácení stromů ve ztížených podmínkách

- postupné odkacování a spouštění pomocí lanových technik v blízkosti staveb, nadzemích vedení, na hřbitovech apod.

- kácení pomocí jeřábu

sadovnické úpravy zahrad a parků

zakládání trávníků, pokládka travních koberců

vypracování návrhů technologie ošetření

- za účelem zlepšení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů, včetně fotodokumentace (i z koruny)