SDRUŽENÍ DOLEŽAL a MALÝ
Popis technologií
http://www.orezy-kaceni.cz/popis-technologi.html

© 2014 SDRUŽENÍ DOLEŽAL a MALÝ
 

Popis technologií

používaných při komplexním ošetřováním stromů           

            Zdravotní řez

                        Jedná se o základní typ řezu jako pěstební opatření. Základním účelem je

                        udržení ve stavu vyhovujícím jak z hlediska provozní bezpečnosti a estetiky

                        tak i z hlediska podpory vitality.

                        Odstraňují se větve - suché a odumírající

                                                     - nevhodné z hlediska tvaru a vývoje

                                                     - s pevnostním defektem , hrozící odlomením

                                                     - napadené patogeními organismi

                                                     - sekundární výhony

            Bezpečnostní řez

                        Minimální varianta řezu zdravotního. Používá se v případech , kdy není

                        efektivní použít řez zdravotní jak z hlediska perspektivy stromu tak z hlediska

                        vynaložených prostředků.

                        Odstraňují se větve - suché odumírající, naprasklé, napadené patogenem

 

            Redukční řez

                        Technologický postup zaměřený na globální , nebo jednostranou redukci

                        koruny. Zahrnuje také redukci spojenou s odlehčením vybraných větví či

                        kmenů  za účelem zvýšení jejich provozní bezpečnosti.

 

            Výchovný řez

                        Provádí se předevší u mladých stromů po výsadbě, nebo v průběhu prvních

                        let po jejich vysazení na stanoviště. ( 5 – 10 let) . Řezem zohledňujeme především

                        druh stromu a jeho habitus z hlediska budoucího vývoje. Odstraňují se větve, které

                        do sebe zarůstají, poškozené transportem, konkurenční terminály a v neposlední

                        řadě větve zasahující do komunikací, kdy pozdějším řezem by mohlo dojít k netvratnému

                        poškození kmene stromu.

 

            Bezpečnostní vazba - statické zajištění koruny  

                        Jedná se o použití technických prostředků , instalovaných v koruně tak,

                        aby se zabránilo odlomení a pádu jejich jednotlivích částí. Námi používaný

                        systém  využívá speciálně k tomuto účelu vyvinutých polypropilenových

                        lan a dalších pomůcek zajišťujících maximálně funkční a zároveň šetrné

                        zabezpečení koruny stromu.

 

            Konzervační ošetření – zastřešení dutin

                        Ošetření poranění kmene, větví a otevřených dutin stromů. Konzervace spočívá

                        v jejich vyčištění případně napuštění penetračním nátěrem. Zastřešení dutin se

                        provádí  za účelem zamezení vnikání srážkové vody a tak vzniku prostředí pro

                        dřevokazné houby a hniloby. Toto opatření používáme zcela výjimečně.